มันสำปะหลัง พันธุ์ซีเอสซี 65

เป็นมันสำปะหลังเฉพาะพื้นที่ปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสามารถเจริญเติบโต และปรับตัวได้ดี ทนต่อสภาวะฝนทิ้งช่วง และทนค่อสภาวะหัวเน่าเมื่อฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ให้ผลผลิตหัวสด และผลผลิตแป้งเฉลี่ยสูงสุด 5.8 และ1.79 ต่อไร่ และหัวมันสดเฉลี่ย 30.8% สอบถามได้ที่ อาจารย์สกล ฉายศรี สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โทร.08-2246-0483 หรือ เพจ facebook มันสำปะหลังพันธุ์ทางเลือก

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก.
https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A