เครื่องโรยดินและเมล็ดบนถาดเพาะกล้าอัตโนมัติ

ช่วยลดต้นทุนในการผลิตข้าว ประหยัดเมล็ดพันธุ์ ประหยัดปุ๋ย เพิ่มผลผลิตข้าว ลดการนำเข้า เครื่องจักรจากต่างประเทศ สอบถามได้ที่ อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1927-0098

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก.
https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A