ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium of Mycotoxicology 2022 & International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2022 (ISMYCO 2022 & ICM 2022)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาเภสัชวิทยา  ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium of Mycotoxicology 2022 & International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2022 (ISMYCO 2022 & ICM 2022)

ระหว่าง วันที่ 6 – 9 กันยายน 2565

รูปแบบ การประชุมออนไลน์

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ISMYCO-2022-ICM-2022

 

ติดต่อสอบถาม:

Thai Society of Mycotoxicology, Department of Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University

สมาคมสารพิษจากเชื้อราแห่งประเทศไทย ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์: 02-797-1900 ต่อ 4501 หรือ 02-579-7537

E-mail: fvetamp@ku.ac.th