การผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้ เพื่อยกมาตรฐานชุมชนอย่างยั่งยืน

ถ่านและน้ำส้มควันไม้ คือผลพลอยได้จากการจัดการแปลงเกษตรของเกษตรกร ที่มักมีกิจกรรมการตัดแต่งกิ่งไม้ผล หรือต้นไม้ที่ไม่ต้องการออก เมื่อปล่อยทิ้งเอาไว้จะเป็นแหล่งสะสมของโรคพืชและแมลงศัตรูพืช เกษตรกรจึงควรนำเศษไม้ดังกล่าวมาเผาเพื่อผลิตเป็นถ่าน ส่วนน้ำส้มควันไม้คือ คือของเหลวที่ออกมาในระหว่างกระบวนการผลิตถ่าน ซึ่งก็คือสารอินทรีย์ที่อยู่ในเนื้อไม้นั่นเอง เมื่อนำไม้ไปเผาก็จะสลายกลายไปไอน้ำออกมาพร้อมกับควันไฟ มีความเป็นกรด ซึ่งประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในการจัดการศัตรูพืช และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอบถามข้อมูลได้ที่ อนุชา ทะรา หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-9476-7605

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV

Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…


🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..https://forms.gle/oJLywzMCWjZ6YA6y6