เร่วหอม สมุนไพรท้องถิ่นเพื่อประกอบอาหาร

เร่วหอมเป็นพืชท้องถิ่นที่พบได้ในจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง ซึ่งเร่วหอมมีลักษณะความแตกต่างจากเร่วชนิดอื่นๆ เนื่องจากมีกลิ่น รสชาติ และส่วนต่างๆ ของต้นเร่วหอมสามารถนำมาใช้ประกอบอาหาร รวมถึงการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ด้วยเหตุนี้สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ได้ส่งเสริมเร่วหอมให้เป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการปลูกเพื่อการค้ายังเป็นการช่วยอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นไว้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพหากมีการส่งเสริมปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมแบบวนเกษตรมากยิ่งขึ้น สอบถามข้อมูลได้ที่ ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-8295-6196

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV

Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…


🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..https://forms.gle/oJLywzMCWjZ6YA6y6