การเลี้ยงปูในคอนโดแบบแยกเดี่ยวด้วยระบบน้ำหมุนเวียน

การเลี้ยงปูในคอนโดแบบแยกเดี่ยวด้วยระบบน้ำหมุนเวียน เลี้ยงแบบคอนโดหรือระบบน้ำหมุนเวียน สามารถมองเห็นปูและเลี้ยงได้ 100% ไม่มีสูญหาย อัตรารอดจะได้ประมาณ 80% ในบ่อดินจะมีอัตรารอดเพียง 40 – 50% เท่านั้น ซึ่งดีกว่าการเลี้ยงในบ่อดินเป็นอย่างมาก และยังสามารถจะควบคุมปริมาณอาหารเพื่อลดต้นทุน ควบคุมคุณภาพของผลผลิตให้มีคุณภาพที่ดี และเป็นอาหารปลอดภัยยกระดับคุณภาพอาหารสัตว์น้ำได้ สอบถามได้ที่ สุขสรร วันเพ็ญ สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-3475-6624

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก.
https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A