คู่มือการเรียนรู้ชนิดไม้ต้นในสวนรวมพันธุกรรมไม้ป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว

งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดนำเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน ซึ่มีความสามารถในการระบุพิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นผิวโลกได้ มาใช้ร่วมกับการเดินศึกษาพรรณไม้ในรูปแบบเดิม ข้อมูลเชิงลึกสามารถนำเสนอผ่านโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ผู้ใช้สามารถวางแผนการเดินศึกษาพรรณไม้ไปยังเฉพาะจุดที่สนใจได้ โดยพัฒนาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น สามารถเข้าถึงผู้ใช้เหล่านี้ได้โดยง่าย 

จุดเด่นของผลงาน

  • แก้ปัญหาป้ายสื่อความหมายแบบเดิม เช่น พื้นที่ป้ายจำกัด การเสื่อมสภาพจากปัจจัยแวดล้อม เป็นต้น
  • ผู้ใช้เห็นภาพรวมของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถประเมินระยะทางได้ง่าย เพราะมีแผนที่และพิกัดต้นไม้ที่ชัดเจน สามารถเลือกให้นำทางไปยังต้นที่สนใจได้
  • สามารถใส่ข้อมูล ได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องปริมาณ และประเภทข้อมูล เช่น ภาพ ข้อความ วิดีโอ
  • เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงข้อมูลเดิมได้สะดวกผ่านฐานข้อมูลออนไลน์

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0-2579-0169 ต่อ 216 E-mail: chakrit.n@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th