กระบกไม้ป่า สู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ต้นกระบก เป็นไม้ป่ายืนต้นพื้นบ้าน ที่มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ลักษณะเป็นทรงพุ่ม มีเรือนยอดขยาดใหญ่มาก ทำให้เกษตรกรไม่ต้องการและมักตัดทิ้ง สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวนเกษตร ให้เกษตรกร ชาวบ้านตระหนักในการฟื้นฟูป่าและการอนุรักษ์พันธุ์ต้นกระบกไว้เพื่อสร้างมูลค่า และคุณค่าให้แก่ต้นกระบก เนื้อไม้ต้นกระบกสามารถนำไปเผาเป็นถ่าน หรือทำด้ามมีด ด้ามจอบ เมล็ดกระบก นิยมนำไปคั่ว มีกลิ่นเฉพาะตัว เรียกว่าอัลมอนด์อีสาน ซึ่งเมล็ดกระบกมีคุณค่าทางอาหาร และมีเส้นใยอาหารเยอะ สามารถนำไปแปรรูปเป็นแป้งกระบกข้าวเกรียบจากกระบก และผลิตภัณฑ์ต่างๆ  สอบถามข้อมูลได้ที่ อนุชา ทะรา หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร.08-9476-7605

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV

Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…


🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..https://forms.gle/oJLywzMCWjZ6YA6y6