สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำงานวิจัยอย่างไร ไม่ให้หยุดที่ห้องทดลอง” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco WebEx

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำงานวิจัยอย่างไร ไม่ให้หยุดที่ห้องทดลอง” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco WebEx

ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น.

โดยวิทยากร: ศ.พิเศษ ดร.นสพ.พงศ์ราม รามสูต มหาวิทยาลัยมหิดล
“ผู้คิดค้นยาชีวภาพรักษาไข้เลือดออก ที่สามารถนำผลงานวิจัยต่อยอด โดยมีบริษัทยาต่างประเทศมาลงทุนผลิต ทดสอบในมนุษย์ และ พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ที่จะสร้างรายได้เป็นพันล้าน ”

เอกสารเพิ่มเติม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ;

คุณโสภิดา ชิดชื่นเชย

E-mail : sopida.c@ku.th

มือถือ : 087-495-0488