ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป

การทำข้าวเหนียวมูนนั้น ถึงแม้จะไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ก็มีเทคนิคที่ละเอียดอ่อน ที่ต้องอาศัยความชำนาญ และใช้ระยะเวลาพอสมควรจึงจะได้ข้าวเหนียวมูนที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มนวล รสชาติกลมกล่อม แต่อย่างไรก็ตามพบว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาจมีความไม่สม่ำเสมอได้ นอกจากนี้ข้าวเหนียวมูนยังมีอายุการเก็บรักษาสั้น จำเป็นต้องมีการแช่ตู้เย็น ซึ่งมีผลต่อรสชาติ และรสสัมผัสหลังอุ่น

นักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดย วิภา สุโรจนะเมธากุล และ ประจงเวท สาตมาลี ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูปที่ช่วยย่นระยะเวลาการหุงต้ม ที่ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงช่วยในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นของแห้งจึงมีอายุการเก็บรักษายาวนานที่อุณหภูมิห้อง

จากจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงอุตสาหกรรมบริการอาหารจัดเลี้ยงเนื่องจากข้าวเหนียวมูนหลังคืนรูปมีคุณภาพสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตยุคโควิดได้ เนื่องจากผู้บริโภคเป็นผู้จัดเตรียมอาหารเอง จึงมีความมั่นใจในความปลอดภัยจากเชื้อโรคได้มากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูปที่ทางทีมนักวิจัยได้พัฒนาขึ้นมีจุดเด่น ดังนี้

  1. กระบวนการผลิต ใช้เครื่องมือที่มีราคาไม่สูงมาก ขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน และมีปัจจัยที่ต้องควบคุมในระหว่างการผลิตน้อย จึงง่ายต่อการผลิตและการขยายกำลังการผลิต
  2. ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูปที่ได้ สามารถปรับแต่งสีสัน โดยการเคลือบสารสกัดจากพืชสมุนไพร จึงสามารถสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย

3 ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูปที่พัฒนาได้ มีลักษณะปรากฏ ดี เม็ดข้าวคงรูป กระจายตัวกันดีไม่เกาะติดกันเป็นก้อน  มีปริมาณข้าวหักน้อย และมีปริมาณความชื้นต่ำสามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน

4.ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูปสามารถคืนรูปได้อย่างรวดเร็วด้วยเตาไมโครเวฟในเวลา 5 นาที ผลิตภัณฑ์ที่มีสีต่างๆ กัน ใช้ระยะเวลาการคืนรูปเท่ากันกัน ให้ลักษณะข้าวเหนียวสุกที่มีลักษณะเหมือนข้าวเหนียวหุงสุกตามปกติ แต่ให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มเหนียวนานกว่าข้าวเหนียวนึ่งสุกทั่วไป และมีรสชาติหวานกลมกล่อม หอมกะทิ

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
ดร. วิภา สุโรจนะเมธากุล และประจงเวท สาตมาลี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  โทรศัพท์  0-2942-8629

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ดร. วิภา สุโรจนะเมธากุล

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6