ข้าวหอมมะลิหุงสุกเร็ว

ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่แสดงถึงอัตลักษณะของข้าวไทยได้เป็นอย่างดี และผู้บริโภคต่างชาติให้ความนิยมอย่างมาก แต่เนื่องจากข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเนื้ออ่อนที่ต้องการการหุงต้มที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะในเรื่องปริมาณน้ำ ทำให้ผู้บริโภคอาจได้ข้าวสุกที่ไม่ตรงกับความต้องการ เช่น เละ หรือดิบเกินไป หากมีความชำนาญไม่เพียงพอ นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมที่ผู้บริโภคต้องการความสะดวกรวดเร็ว และผลิตภัณฑ์ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บน้อย แม้ว่าในตลาดปัจจุบันมีข้าวหอมมะลิพร้อมบริโภควางจำหน่าย แต่พบว่าอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ยังไม่ยาวนาน ทั้งนี้เป็นผลมาจากธรรมชาติของข้าวสุกที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บรักษา
นักวิจัย ดร. วิภา สุโรจนะเมธากุล และประจงเวท สาตมาลี  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  จึงได้พัฒนาข้าวหอมมะลิหุงสุกเร็วที่มีลักษณะเป็นของแห้ง ที่ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของข้าวลงได้ และยืดอายุการเก็บรักษาได้นานมากยิ่งขึ้นที่อุณหภูมิห้อง ทั้งยังไม่เปลืองพื้นที่เก็บรักษา และการรับประทานมีความสะดวกรวดเร็ว โดยการคืนรูปด้วยไมโครเวฟ จึงทำให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ และอุตสาหกรรมอาหารบริการจัดเลี้ยงที่ช่วยย่นระยะเวลาการเตรียมวัตถุดิบ และอาหารพร้อมเสริฟ และยังให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตยุคโควิดได้ เนื่องจากผู้บริโภคเป็นผู้จัดเตรียมอาหารเอง จึงมีความมั่นใจในความปลอดภัยจากเชื้อโรคได้มากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิหุงสุกเร็ว มีจุดเด่น ดังนี้

 1. ใช้ข้าวหอมมะลิเป็นวัตถุดิบหลักเพียงอย่างเดียว ไม่มีการใช้สารเคมีหรือส่วนผสมอาหารชนิดอื่น จึงเป็นอาหารธรรมชาติและปลอดภัยในการบริโภค
 2. กระบวนการผลิต ใช้เครื่องมือที่มีราคาไม่สูงมาก ขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน และมีปัจจัยที่ต้องควบคุมในระหว่างการผลิตน้อย จึงง่ายต่อการผลิตและการขยายกำลังการผลิต
 3. ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิหุงสุกเร็วที่ได้ สามารถปรับแต่งสีสัน โดยการเคลือบสารสกัดจากพืชสมุนไพร จึงสามารถสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
 4. ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิหุงสุกเร็วที่พัฒนาได้ มีลักษณะปรากฏ ดี เม็ดข้าวคงรูป กระจายตัวกันดีไม่เกาะติดกันเป็นก้อน มีปริมาณข้าวหักน้อย และมีปริมาณความชื้นต่ำสามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน
 5. ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิหุงสุกเร็วสามารถคืนรูปได้อย่างรวดเร็วด้วยเตาไมโครเวฟภายในเวลา 6 นาที ผลิตภัณฑ์ที่มีสีต่างๆ กัน ใช้ระยะเวลาการคืนรูปเท่ากันกัน ให้ลักษณะข้าวสุกที่มีลักษณะเหมือนข้าวหุงสุกตามปกติ

  ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
  ดร. วิภา สุโรจนะเมธากุล และประจงเวท สาตมาลี
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  โทรศัพท์  0-2942-8629

  ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
  ดร. วิภา สุโรจนะเมธากุล

  ✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
  🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6