ปลิงตรีศูล Placobdelloides tridens ปลิงชนิดใหม่ของโลก

ปลิงตรีศูลเป็นปลิงชนิดใหม่ที่พบเกาะอยู่กับเต่าน้ำจืดหายากชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ พบครั้งแรกในเต่าน้ำบอร์เนียว ในพื้นที่เลี้ยงของ สวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยปลิงจะดูดเลือดและกินเนื้อเยื่ออ่อนด้วยงวงที่เหมือนเข็มจากเต่าเป็นอาหาร ลักษณะเด่นของปลิงตรีศูล

  • ลำตัวทรงลูกแพร์ มีเม็ดสีน้ำตาล เหลือง และเขียวเข้มกระจายทางด้านหลัง
  • มีตา 1 คู่ อยู่บริเวณปล้องที่ 3
  • มีต่อมน้ำลายรูปเมล็ดถั่วบริเวณปล้องที่ 14-16
  • ถุงเก็บอสุจิรูปรักบี้บริเวณปล้องที่ 20-25
  • แขนงกระเพาะบริเวณปล้องที่ 23-66 มีปลายแตกแขนงเป็นสามแฉก
  • เหมือนตรีศูล จึงเป็นที่มาของชื่อปลิงชนิดนี้

ข้อมูลอ้างอิง

Chiangkul K., P. Trivalairat, K. Kunya and W. Purivirojkul. 2021. Placobdelloides tridens sp. n., a new species of glossiphoniid leech (Hirudinea: Rhynchobdellida) found feeding on captive Orlitia borneensis in Thailand, and an update to the host distribution of P. siamensis. Systematic Parasitology. https://doi.org/10.1007/s11230-021-09967-3.

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวกฤติยา เชียงกุล (นิสิตปริญญาเอก) และ รศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5555 ต่อ 647815 E-mail: watchariya.p@ku.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th