เนื้อโคนมเพศผู้

การผลิตเนื้อโคนมเพศผู้ ต้องมีการเลี้ยงการจัดการที่ดี เพื่อให้ได้เนื้อที่ออกมามีคุณภาพ ซึ่งเนื้อโคนมเพศผู้ มีลักษณะเนื้อนุ่ม มีลายไขมันแทรก รสชาติดี สามารถตอบสนองผู้ชื่นชอบการบริโภคโคเนื้อได้อย่างดี สอบถามข้อมูลได้ที่ ศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-7503-9369

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก.
https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A