ไม้กฤษณา ไม้เศรษฐกิจเพื่อเกษตรกร

ไม้กฤษณา หรือไม้หอม เป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมปลูกสามารถทำประโยชน์ได้ทั้งต้น น้ำมัน และแก่นไม้ มีราคาค่อนข้างสูง เมื่อนำไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย ซึ่งสารกฤษณาที่พบในเนื้อไม้เกิดจากกระบวนการหลั่งสารบางชนิดของต้นกฤษณาเพื่อมารักษาบาดแผลที่เกิดขึ้น แต่ในปัจจุบันมีการกระตุ้นเพื่อชักนำให้เกิดสารในเนื้อไม้ หลากหลายวิธี เช่น การตอกตะปู การเจาะสว่าน การสับ หรือการใช้สารเคมี ซึ่งอาจไม่ได้ผล ทำเกษตรกรให้สูญเสียค่าใช้จ่าย สถานีวิจัยวนเกษตรตราด ได้แนะนำให้มีการปลูกไม้แบบผสมผสาน เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้เกษตรกร โดยแนะนำให้เกษตรกร ขายไม้กฤษณาทั้งต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการกระตุ้นหากทำให้ต้นไม้ตาย ซึ่งการขายทั้งต้นสามารถสร้างมูลค่าได้ สอบถามข้อมูลได้ที่ ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-8295-6196

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage :
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…


🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/oJLywzMCWjZ6YA6y6