มะเขือเทศกินสด มะเขือเทศเชอรี่ 154

การปลูกมะเขือเทศเชอรี่ 154 ในโรงเรือนต้องมีการควบคุมดูแลปัจจัยการผลิต ทั้งน้ำ อาหาร และสภาพอากาศ โดยคณะทีมผู้วิจัยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ได้พัฒนาชุดเทคโนโลยีการจัดการปัจจัยการผลิตมะเขือเทศเชอรี่ 154 อย่างแม่นยำ และตรงตามความต้องการของพืช มะเขือเทศเชอรี่ 154 ให้ผลผลิตตั้งแต่อายุ 80-85 วัน และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นรอบละ 10-15 วันต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิต มะเขือเทศเชอรี่ 154 มีรสชาติหวานรับประทานผลสดเป็นผลไม้ สอบถามข้อมูลได้ที่อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 0 3435 3217 ถึง 20 , 09-1774-0091

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..

Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV

Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/oJLywzMCWjZ6YA6y6