แอปพลิเคชัน iCassave

แอปพลิเคชัน icassava ที่มีระบบศูนย์กลางความรู้ และมีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อันจะส่งผลให้การปลูกมันสำปะหลัง ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น มีรายได้ที่ดี icassava เป็นเครื่องมือเผยแพร่ความรู้ด้านมันสำปะหลัง แชร์ประสบการณ์ ทักษะ การปลูกการจัดการแปลงปลูก ด้วยฟังก์ชันหลักที่ประกอบด้วย 1. วิธีจำแนกพันธุ์ เป็นฟังก์ชันสำหรับช่วยเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังในการจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของพันธุ์มันสำปะหลังที่ตรงกับลักษณะพันธุ์ที่เลือก 2. สามารถบันทึกพื้นที่ปลูก จำนวนแปลง สร้างปฏิทินการปลูก และดูระดับความแข็งแรงของมันสำปะหลัง 3. ช่วยในการแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรสมาชิก ในกรณีที่พบว่าเกิดโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อมันสำปะหลังที่ปลูก ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนภัยโรคแมลงทั้งทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชันบนมือถือ 4. ข่าวสาร โดยรวบรวมข้อมูลข่าวสารน่าสนใจเกี่ยวกับมันสำปะหลัง เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารกเปิดดูได้ง่าย 5. กระดานถาม-ตอบ ประกอบด้วย FAQ คำถามที่พบบ่อย การใช้งานระบบ เทคนิคการปลูก และอื่น ๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก 6. องค์ความรู้ เกษตรกรผู้ใช้งานสามารถสืบค้นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์โรค และองค์ความรู้ทั่วไปของมันสำปะหลังได้โดยง่าย สอบถามได้ที่ ผศ.ดร. ปิยะ กิตติภาดากุล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-3130

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : 
https://www.youtube.com/user/Kasetsar…