เกษตรศาสตร์ 3 มันสำปะหลังสายพันธุ์ใหม่

การผลิตแป้งฟลาวจากมันสำปะหลังของประเทศไทย ใช้มันสำปะหลังที่มีปริมาณไซยาไนด์ในหัวสดสูง รสชาติและเนื้อสัมผัสอยู่ในขั้นต้องพัฒนาให้ดีขึ้นอีก สกล ฉายศรี นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลัง “พันธุ์เกษตรศาสตร์ ๓” ซึ่งเป็นมันสำปะหลังชนิดหวาน (sweet type)หรือพันธุ์รับประทาน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้งฟลาว (flour) มันสำปะหลังคุณภาพสูงโดย มีปริมาณสารไซยาไนด์และอะคริลาไมด์ต่ำ มันสำปะหลังพันธุ์“เกษตรศาสตร์ ๓” ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย ๕.๐ ตันต่อไร่ ปริมาณแป้งในหัวสดเฉลี่ย ๓๐.๔ เปอร์เซ็นต์ เป็นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ที่มีปริมาณแป้งในหัวสดสูง ผลผลิตดี ไซยาไนด์ในหัวสดต่ำ สามารถรับประทานได้ ปลูกและปรับตัวได้ดีในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั่วไป ทนต่อสภาวะฝนทิ้งช่วง และทนต่อสภาวะหัวเน่าเมื่อฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ติดต่อสอบถาม สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โทร.08-2246-0483

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..

Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV

Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/oJLywzMCWjZ6YA6y6