ถั่วฝักยาวสายพันธุ์ ฝักสีม่วง โดย ดร.เนตรชนก เกียรติ์นนทพันธ์

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AwIhWIjpU7U&feature=share&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

ถั่วฝักยาวสายพันธุ์ ฝักสีม่วง ผลิตฝักสดเฉลี่ย 2,000 – 2,800 ก.ก./ไร่ ฝักสีม่วงเข้ม ฝักพองช้า ปลูกได้ตลอดปี มีคุณค่าโภชนาการสูง ติดต่อได้ที่ ดร.เนตรชนก เกียรติ์นนทพันธ์ ฝ่ายปฎิบัติการวิจัยและเรือนปลูกทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน โทร. 0-3435-1399  ผลงานวิจัย  ดร.เนตรชนก เกียรติ์นนทพันธ์  ฝ่ายปฎิบัติการวิจัยและเรือนปลูกทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน