สปันจ์เค้กมันสำปะหลัง

สปันจ์เค้ก เค้กที่มีส่วนผสมของไข่เป็นหลัก ขึ้นฟูด้วยการตีไข่ทั้งฟองกับน้ำตาล ลักษณะเนื้อเค้กจะเบากว่าบัตเตอร์เค้กแต่หนักกว่าชิฟฟ่อนเค้ก นิยมนำสปันจ์เค้กมาเป็นเนื้อเค้กที่มีการแต่งหน้าเค้ก เช่น เค้กโรล เค้กหน้านิ่ม เลเยอร์เค้ก เป็นต้น นอกจากนี้สปันจ์เค้กยังประกอบด้วย น้ำตาล ไขมัน และแป้งสาลี โดยในแป้งสาลีมีโปรตีนกลูเตน (Gluten) ซึ่งมีผู้บริโภคบางกลุ่มเป็นโรคแพ้กลูเตน (Coeliac Disease) คือ โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อโปรตีนกลูเตน สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ส่งผลต่อระบบขับถ่าย อาการที่พบบ่อยคือ ท้องเสีย ท้องผูก และปวดท้อง เป็นต้น ทำให้ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้วัตถุดิบอื่นทดแทนแป้งสาลี จึงเป็นที่มาในการพัฒนาสปันจ์เค้กมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผงมันสำปะหลังพันธุ์หวานทดแทนการใช้แป้งสาลี การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปันจ์เค้กมันสำปะหลัง จึงเป็นอีกทางเลือกนึงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สปันจ์เค้กปราศจากกลูเตน (gluten free) โดยในการประดิษฐ์ผลงานชิ้นนี้ เป็นการต่อยอดงานวิจัยโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังผงกึ่งสำเร็จรูปจากมันสำปะหลังพันธุ์หวาน มีวัตถุประสงค์ในการนำมันสำปะหลังพันธุ์หวาน ได้แก่ พันธุ์ห้านาที พิรุณ 2 และพิรุณ 4 ซึ่งมีปริมาณไซยาไนด์ต่ำ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยเนื้อสัมผัสของสปันจ์เค้กมันสำปะหลังที่ได้มีความใกล้เคียงกับสปันจ์เค้กทำจากแป้งสาลีและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.02-942-8629

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ดร.พิศมัย  ศรีชาเยช

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6