ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด เพื่อให้ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย สนับสนุนผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ พัฒนาความรู้ เป็นไปอย่างต่อเนื่องอีกวาระหนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยสามารถติดตามภาพกิจกรรมนี้ได้ทาง www.rdi.ku.ac.th ต่อไป

ท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของบริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด ได้ที่ https://manitgroup.co.th
https://www.facebook.com/ManitFarm

 

จัดโดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

เบอร์ติดต่อ 0-2942-8455