การปลูกปักษาสวรรค์ ไม้ประดับเพื่อเพิ่มมูลค่า

ปักษาสวรรค์ หรือ Bird of Paradise ถือเป็นไม้ดอกที่สวยงาม และรูปทรงของใบที่งดงาม เวลาดอกบานเต็มที่ จะมีลักษณะคล้ายนกเกาะที่ก้านดอก ส่วนใหญ่นิยมปลูกประดับบ้าน ประดับสวน หรือนำดอก นำใบ ไปประดับตกแต่ง ซึ่งต้นปักษาสวรรค์สามารถเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่เย็น และไม่แฉะ ซึ่งสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ได้มีเทคนิคการผสมพันธุ์ให้ได้ผลดีจะต้องเขี่ยนำเกสรตัวผู้แต้มใส่ที่ยอดเกสรตัวเมีย โดยเป็นวิธีการผสมพันธุ์แบบขยายจำนวน ทำให้เกิดการติดฝัก ซึ่งใช้ระยะเวลาตั้งแต่เพาะเมล็ดจนออกดอกอยู่ที่ 3 ปี หลังจากนั้นจะออกดอกเรื่อยๆ ถือเป็นต้นไม้ที่อายุยืนและสร้างมูลค่าได้อีกชนิดหนึ่ง สอบถามข้อมูลได้ที่ วีระยุทธ แสนยากุล สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-4368-5417

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..

Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV

Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..  https://forms.gle/oJLywzMCWjZ6YA6y6