การพัฒนารถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

ปัจจุบันการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลัง ยังคงใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยวเป็นหลัก ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องการใช้แรงงานจำนวนมาก ในการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการพัฒนานวัตกรรมรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองเพื่อช่วยลดต้นทุน ประหยัดแรงงานและเวลาให้กับเกษตรกรได้ เหลือการใช้แรงงานคนเพียง 2-3 คนเท่านั้น ซึ่งรถคันนี้ถือเป็นรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังต้นแบบ ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลังร่วมกับการใช้ระบบ Hydraulic สามารถทำงานได้ 1.2 ไร่ต่อชั่วโมง ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาชุดตัดหัวมันสำปะหลังแยกออกจากเหง้า จะสามารถช่วยให้เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังได้สะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนการผลิตลงได้ สอบถามข้อมูลได้ที่ ทิตินัย เทียนแย้ม ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 034-351397

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..

Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV

Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/oJLywzMCWjZ6YA6y6