ผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ IAA แบบน้ำพร้อมใช้

เป็นสารชีวภัณฑ์กระตุ้นการเจริญและเพิ่มคุณภาพของพืชผักจากแบคทีเรียไมโครค็อคคัส สายพันธุ์ P2-23 ช่วยในเรื่องการเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืชผัก เร่งระบบรากต้นกล้า ลดการหลุดร่วงของใบและดอก เพิ่มการติดผล ขนาดทรงพุ่ม เพิ่มสารพฤกษเคมี เช่น วิตามินในพืชผัก และช่วยลดการใช้ฮอร์โมนเคมี สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2562-5555

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : 
https://www.youtube.com/user/Kasetsar…