ข้าวเหนียวมูนหุงสุกเร็ว

การทำข้าวเหนียวมูนโดยทั่วไปต้องหุงสุกข้าวเหนียวสารก่อน ซึ่งต้องใช้เวลาแช่ข้าวเหนียวสารไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ก่อนนำไปนึ่งสุกด้วยไอน้ำนานประมาณ 40 นาที นำมาผสมกับน้ำกะทิและน้ำตาลซึ่งต้องใช้ระยะเวลามากเพื่อให้มีรสหวานมันและมีกลิ่นหอมของกะทิ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ไม่ใช้สารเคมีปลอดภัยในการบริโภค
  • กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ใช้เครื่องมือที่มีราคาไม่สูงมาก
  • สามารถปรับแต่งสีสัน ด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพร
  • เม็ดข้าวคงรูป กระจายตัวดีไม่เกาะติดกันเป็นก้อน
  • ปริมาณความชื้นต่ำสามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน
วิธีรับประทาน

นำเข้าเตาไมโครเวฟ ประมาณ 5 นาที จะได้ผลิตภัณฑ์ ข้าวเหนียวมูนหุงสุกที่มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มเหนียว

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8629 ต่อ 1503 E-mail: ifrvis@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th