ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมฯ พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ “Branding and Packaging for The PREMIUM@KU” – 24 พฤษภาคม 2565

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ขอเชิญผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง Branding and Packaging for The PREMIUM@KU ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.45-16.30 น.
แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://forms.gle/kNuKdmE3VTWv9xw38
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นี้

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณปรียชาติ จันทโชติ
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์: 094-705-8054
E-mail: kufsp@hotmail.com