ขอแสดงความยินดี นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “GOLD WIIPA SPECIAL AWARD” 2022

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อ.ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม หัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “GOLD WIIPA SPECIAL AWARD” KPS: SELECTIVE BIO-HERBICIDE TO CONTROL WATER HYACINTH IN THAILAND ในงาน The 2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition (Online) ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2565 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน