วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication : 3D/4D Printing) ประจำปี 2565 (รอบที่ 2)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication : 3D/4D Printing)
ประจำปี 2565 (รอบที่ 2)

ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 (ปิดระบบ 23.59 น.)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ Submit Full Proposal ได้ที่

http://www.nriis.go.th, https://www3.rdi.ku.ac.th/

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 086-9940015

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง