ประโยชน์การใช้น้ำหมักมูลสุกร โดย สุกัญญา จัตตุพรพงษ์

[youtube]http://youtu.be/-kDwx7fNsBs[/youtube]

ประโยชน์การใช้น้ำหมักมูลสุกร ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืช ใช้รดดิน และฉีดพ่นทางใบ ติดต่อได้ที่ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ โทร.0-3435-2035
ผลงานวิจัย: คุณสุกัญญา จัตตุพรพงษ์  ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน