เครื่องกะเทาะแมคคาเดเมีย สำหรับเกษตรกรรายย่อย

การกะเทาะผลกะลาแมคคาเดเมียในปัจจุบัน นิยมใช้แบบใบมีดกะแทก โดยใช้แรงงานคนที่มีความชำนาญและใช้เวลานาน สามารถกะเทาะได้ครั้งละ 1 ผล จากแมคคาเดเมีย 1 กิโลกรัม จะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ในการกะเทาะ ซึ่งทำให้การผลิตล่าช้า สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ได้คิดค้นเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการการแปรรูปแมคคาเดเมียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำผลกะลาแมคคาเดเมียใส่เข้าด้านบนของเครื่องกะเทาะ ผลกะลาแมคคาเดเมียจะตกลงไปภายในเครื่องมีแกนหมุนเพื่อให้ผลกะลาที่ตกลงไปกระทบกับชุดใบมีดสำหรับการกะเทาะผลกะลาให้แตก เพื่อให้กะลาและเนื้อในแยกออกจากกัน ตกลงสู่ถาดรองรับภายนอกเครื่องกะเทาะและนำไปสู่กระบวนการอื่นต่อไป ซึ่งเครื่องนี้สามารถตอบโจทย์ในระดับวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร เพื่อให้เกิดรายได้และรองรับอาชีพใหม่ สามารถสอบถามได้ที่ คุณวริยา ด่อนศรี (นักวิจัย) สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-8633-5071

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..

Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV

Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/oJLywzMCWjZ6YA6y6