เส้นโซบะชาใบหม่อนจากแป้งข้าว โดยดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9CrrkJDkDUw&feature=share&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

เส้นโซบะชาใบหม่อนจากแป้งข้าว เพื่อทดแทนแป้งสาลี สำหรับผู้แพ้กลูเตน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปราศจากสารเคมี ต้านสารอนุมูลอิสระ ติดต่อได้ที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5020  ผลงานวิจัย: ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์