เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า โดย อาจารย์ ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ESQzTIVWQUk&feature=share&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า สามารถหยอดเมล็ด 11 วินาที/ถาด เคลื่อนย้ายง่าย ช่วยลดแรงงาน ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.0-2561-3848  ผลงานวิจัย: อาจารย์ ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์