เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า โดยอาจารย์ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=e4urex8iOpQ&feature=share&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า สามารถช่วยลดระยะเวลา และแรงงานได้อย่างมาก อีกทั้งการทำงานไม่ซับซ้อน การดูแลรักษาก็ง่าย จัดได้ว่าเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า ทำมาเพื่อเกษตรกรไทยโดยแท้จริง ติดต่อได้ที่ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร โทร.0 2561 3482   (ผู้สนใจสำเนารายการเกษตรศาสตร์นำไทย ติดต่อได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทร.02-561-1474 )  วิทยากร: อาจารย์ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์