เครื่องดื่มนมข้าวไรซ์เบอร์รีสเตอริไลซ์

โดยการนำกากข้าวไรซ์เบอร์รีที่เหลือจากการผลิตเครื่องดื่มน้ำข้าวไรซ์เบอร์รี ซึ่งยังมีคุณประโยชน์ มาพัฒนาต่อเป็นเครื่องดื่มนมข้าวสเตอริไลซ์ เพื่อคุณประโยชน์ ช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคเบาหวาน มะเร็ง โรคอัลไซเมอร์ มีน้ำมันรำข้าว คัพภะข้าว มาเป็นองค์ประกอบเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าทางเกษตร สอบถามได้ที่ ช่อลัดดา เที่ยงพุก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 08-0578-0455

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : 
https://www.youtube.com/user/Kasetsar…


🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. 
https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A