เชื้อเพลิงพลังงานอัดเม็ด โดย รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Lf59VNI3hZs&feature=share&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

เชื้อเพลิงพลังงานอัดเม็ด ช่วยให้พลังงานเผาไหม้สูง ขี้เถ้าน้อย ทดแทนพลังงานปิโตเลียม สะดวกและง่ายต่อการขนส่ง ติดต่อได้ที่ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร.0-2579-0173  ผลงานวิจัย: รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ  ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์