ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม “การประชุมสร้างความร่วมมือในด้านอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food) และด้านเนื้อจากห้องแล็บ (Cultured meat)” 5 เมษายน 2565

ด้วยความร่วมมือของคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือในด้านอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food) และด้านเนื้อจากห้องแล็บ (Cultured meat) ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถ และ ทางออนไลน์ที่ website: ku-ed.webex.com หรือรับชมได้ตามลิ้งค์ และ qr code ด้านล่าง