มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72

ให้ผลผลิตหัวสดสูง เฉลี่ยตั้งแต่ 8-14 ตัน/ไร่ ขึ้นอยู่กับการจัดการที่แตกต่างกัน มีปริมาณแป้งในหัวเฉลี่ย 26.9 % โตเร็ว ทนแล้ง เหมาะสำหรับปลูกนอกเขตชลประทาน เพราะอาศัยน้ำฝนธรรมชาติ จึงสามารถปลูกได้ทั้งต้นฝนและปลายฝน ลดต้นทุนการผลิตได้ดี สอบถามได้ที่ อาจารย์สกล ฉายศรี สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โทร.08-2246-0483

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/KasetsartNamThai

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก.
https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A