การปลูกสตรอว์เบอร์รี สถานีวิจัยเพชรบูรณ์สู่การแปรรูป

การปลูกสตรอว์เบอร์รีถือเป็นผลิตผลที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างดี ทางสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ได้ปลูกสตรอว์เบอร์รี สายพันธุ์พระราชทาน 80 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกและรับประทานกันในประเทศไทย โดยการเพาะปลูกมีหลากหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมที่สุดคือ การนำไหลสตรอว์เบอร์รีมาปลูก เพราะจะได้พันธุ์ที่ตรงตามสายพันธุ์ รวมถึงที่ต้นที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ระยะเวลาในการให้ผลผลิตอยู่ที่ 4 เดือน ซึ่งสตรอว์เบอร์รีจะมีโรคเชื้อราและแมลงรบกวนได้ง่าย นอกจากการจำหน่ายในรูปแบบผลสดแล้ว ยังสามารถแปรรูปสตรอว์เบอร์รีเป็นแยมเพื่อจำหน่ายได้อีกด้วย สามารถสอบข้อมูลได้ที่ สันติพงษ์ วงมีแก้ว ผู้ปฎิบัติงานการเกษตร สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-2714-5995

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..

Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV

Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..

https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9