แอปพลิเคชันฟาร์มดีมีสุข

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้โดยการบูรณาการเทคโนโลยีกับรับรู้ระยะไกลร่วมกับแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชเกษตรกรสามารถบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชัน เช่น แนะนำวันเริ่มเพาะปลูกที่ให้ผลผลิตล่วงหน้าสูงสุด ติดตามสถานะพืช เช่น ช่วงอายุ ความอุดมสมบูรณ์ สถานะของน้ำในดิน แนะนำการให้น้ำ/ใส่ปุ๋ย และบันทึกข้อมูลกิจกรรมในแปลงเพาะปลูก คาดการณ์สภาพอากาศ และวิเคราะห์โรคและแมลงอย่างมีประสิทธิภาพที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีฟังก์ชันบริการต่างๆ ซึ่งรองรับการทำงานบนสมาร์ทโฟนระบบ Andriod และ iOS สอบถามได้ที่ รองศาสตราจารย์วัชรี วีรคเชนทร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2940-7052

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..

Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV

Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A