การปลูกราสเบอร์รีอินทรีย์ สู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

การปลูกราสเบอร์รีเพื่อให้มีคุณภาพ และให้ผลผลิตที่ดี จำเป็นต้องมีการคัดเลือกต้นพันธุ์ที่ดีจากแหล่งปลูก อย่างที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ได้นำต้นพันธุ์มาจากสถานีวิจัยดอยปุย โดยการเพาะเนื้อเยื่อจากห้องแล็บ และเลือกสายพันธุ์ปลูกที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกอย่างสายพันธุ์ Crimson Giant มีผลสีสด ลูกใหญ่ ลูกดก และพันธุ์ Calrin มีผลสีแดง ให้กลิ่นหอม และพันธุ์ Anne มีผลสีเหลือง กลิ่นหอมมาก เนื้อนุ่ม หวาน ซึ่งการปลูกราสเบอร์รี ของสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ได้ทำการปลูกราสเบอร์รีด้วยระบบอินทรีย์ 100 % ปราศจากสารเคมี ให้ผลผลิตสูง ทั้งนี้ทางสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ได้นำผลราสเบอร์รีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร ติดต่อสอบถามได้ที่ ปรเมศ แสนยากุล (นักวิจัย) สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-2883-9060

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : 
https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9