การผลิตและการใช้ถ่าน และน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวล เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและรมควัน