เครื่องดื่มหมักจากหางกะทิผสมเม็ดบีดส์พรีไบโอติก

เครื่องดื่มหมักจากหางกะทิผสมเม็ดบีดส์พรีไบโอติก มีกลิ่นหอมของมะพร้าว และมีสีแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของสารเสริมสุขภาพ (Phytonutrients) ได้ประโยชน์ต่อจุลินทรีย์โพรไบโอติก ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ประโยชน์ของพรีไบโอติก

  • ในลำไส้มีแบคทีเรียหลายชนิดที่มีส่วนช่วย
  • ในการย่อยอาหารและส่งเสริมสุขภาพของลำไส้ให้ดีขึ้น
  • เมื่อทานอาหารที่มีพรีไบโอติกเข้าไป กระบวนการย่อยอาหาร
  • จะสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อโพรไบโอติกส์ในลำไส้
  • ช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
นายประมวล ทรายทอง และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8629 ต่อ 1411 E-mail: ifrpmst@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th