เครื่องดื่มโปรตีนจากมะพร้าว (Coconut whey protein drink)

เครื่องดื่มโปรตีนจากน้ำหางกะทิมะพร้าวใช้กระบวนการผลิตโดยผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อสเตอริไรส์ สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องแช่เย็น มีปริมาณโปรตีนอยู่ 1.83 กรัม ต่อ 100 กรัม และไม่มีคลอเลสเตอรอล มีจุดเด่นคือมีกลิ่นหอมของมะพร้าวและรสชาติมีความแตกต่างกันตามเอกลักษณ์ในแต่ละสูตร และไม่มีส่วนผสมของนมวัวและถั่วเหลือง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  • โปรตีนสูง ไม่มีคลอเลสเตอรอล
  • เป็นเทางเลือกให้แก่ผู้ที่แพ้โปรตีนจากผลิตภัณฑ์อื่น
  • เสริมสร้างกล้ามเนื้อ
    ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
นายประมวล ทรายทอง และคณะนักวิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8629 ต่อ 1411 E-mail: ifrpmst@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th