การปลูกแบล็กเบอร์รีอินทรีย์ สู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

แบล็กเบอร์รีถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่สามารถสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างดี ทั้งจำหน่ายในรูปแบบผลสด หรือการนำไปแปรรูปอื่น ๆ เช่น แยม เป็นต้น ในการปลูกช่วงแรกอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานถึง 8 เดือนกว่าจะออกผลผลิต แต่หลังจากนั้นจะสามารถให้ผลผลิต เจริญเติบโตได้เรื่อย ๆ ประมาณ 3-4 ปี ขึ้นอยู่กับการตัดแต่งกิ่ง การดูแลรักษาของเกษตรกร โดยการปลูกแบล็กเบอร์รี่จะต้องเว้นระยะห่าง เพื่อการดูแลรักษาที่ง่าย และการเจริญเติบโตที่ดี แบล็กเบอร์รีสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ไม่จำกัดฤดูกาลหรือช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อม ความเหมาะสมของต้น แดดจัด และน้ำที่มาก จะช่วยให้แบล็กเบอร์รีเจริญเติบโตได้ดี ติดต่อสอบถามได้ที่ ปรเมศ แสนยากุล สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-2883-9060

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage :
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube :
https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9