การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยสะอาด เพิ่มมูลค่าผลผลิต

ปัจจุบันการปลูกอ้อย มักประสบปัญหาโรคใบขาว ที่เกิดจากการนำท่อนพันธุ์ที่มีเชื้อมาปลูกในแปลงปลูก ซึ่งทำให้ไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการเผยแพร่วิธีการผลิตท่อนพันธุ์สะอาด ซึ่งท่อนพันธุ์สะอาดจะใช้วิธีการแช่ท่อนพันธุ์ ในยาปฏิชีวนะร้อนในเวลาและอุณหภูมิที่กำหนด ท่อนพันธุ์จะไม่มีเชื้อไฟโตพลาสมา หรือเชื้อสาเหตุของโรคใบขาว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ที่สำคัญควรหมั่นดูแล และการจัดการแปลงอ้อยอย่างดี เพื่อไม่ให้มีวัชพืช โรค แมลงเข้าทำลาย สอบถามข้อมูลได้ที่ ผศ.ดร.ธนพล ไชยแสน ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-3130

*********************************************************************************************
The production of clean seed cane to increase sugarcane yield
Nowadays, sugarcane cultivation is usually affected by sugarcane white leaf (SCWL) disease which occurs when planting infected seed cane in planting plots. This makes the sugarcane yield not to reach the high level as expected. Thus, Kasetsart University has distributed the technique for the production of clean seed cane. The clean seed cane will be soaked in hot antibiotic solution for certain time period at certain temperature as recommended. The seed cane will have no Phytoplasma pathogen which causes SCWL disease. This is a method to reduce the risk of occurring the diseases It is important to take good care of the sugarcane plots and manage them well to prevent weeds, diseases and insects from the sugarcane filed. For more information, please contact Assistant Professor Dr. Tanapon Chaisan, Department of Agronomy, Kasetsart University, Tel 0-2579-3130.

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…