สวพ.มก. ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง “การจัดการฟาร์มสุกรแนวใหม่ สู้ภัย ASF”

Link Webex : เข้าร่วมสัมมนา
Meeting number: 2513 167 4946
Password: 1234
ถ่ายทอดสถผ่าน
Facebook Page : KURDINewsclips และ
Facebook Page : BAAC SME & Startup