เกษตรแฟร์ 2565 “เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด” วันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565

เกษตรแฟร์ 2565 “เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด” วันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
🌟 ผลงานวิจัย:
1.พรมอัพไซเคิลจากขยะพลาสติกเพื่องานสถาปัตยกรรม
2.การปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง
3.การออกแบบสร้างรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
4.การออกแบบเครื่องฝังกลบปุ๋ยให้เหมาะสมกับการเจริญของรากอ้อยในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโต
5.นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์
6.น้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมียมสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
7.มันสำปะหลังแป้งสูง ผลผลิตดี ไซยาไนด์ต่ำ “เกษตรศาสตร์ ๑”
8.มันสำปะหลัง ทูอินวัน ต้นอ่อนใช้เลี้ยงสัตว์ หัวสำหรับรับประทาน “เกษตรศาสตร์ ๔

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : 
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/Kasetsar…