ขอเชิญชวนรับฟังเสวนาพิเศษ “ผำและแหนเป็ด: พืชวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจบีซีจี” (การประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 60)

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “ผำและแหนเป็ด: พืชวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจบีซีจี” วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-12.00 น. (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Cisco WebEx) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565