ขอเชิญชวนร่วมฟังการเสวนาพิเศษ “ก้าวสู่สังคมแห่งความเสี่ยง: ความท้าทายใหม่และการเตรียมรับมือ” (การประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 60)

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาพิเศษในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “ก้าวสู่สังคมแห่งความเสี่ยง: ความท้าทายใหม่และการเตรียมรับมือ (Next risk society: New challenges and preparation)” ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Cisco Webex)