การประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 The 3rd International Conference on Decision Aid Sciences and Applications (DASA’22)

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2022  The 3rd International Conference on Decision Aid Sciences and Applications (DASA’22) ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติฯ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 0-5391-6695 ในวันและเวลาทำการ