เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “Smart Agricultural Robot Contest 2020”

รับชม Live สด AI for All กลุ่ม 5 “Smart Agricultural Robot Contest 2020” กับ ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา โครงการที่ส่งเสริมความรู้ พัฒนา AI ในภาคส่วนของการเกษตร และและติดตามรับชมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ https://www.facebook.com/SuperAIEngineer/

ชม Live สด https://fb.watch/aDqn8FyyW1/